การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 2019

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 "การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"
8th National and 1st International Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์
Deadline submission: 30 พฤศจิกายน 2561
 

 

S  11837545

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2