การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 2019

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 "การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"

8th National and 1st International Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

Deadline submission: 30 พฤศจิกายน 2561

http://ms.nsru.ac.th/conference/

https://www.facebook.com/MSconference2019/

 

 

S  11837545

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2