กิจกรรม งดรับของขวัญ NO Gift Policy

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรม งดรับของขวัญ NO Gift Policy 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 11/2562
พร้อมนำคณะผู้บริหาร 
เพื่อหวังลดโอกาสการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่อาจแฝงมากับของขวัญตามประเพณี ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2