เทคโนโลยีของโลกหลังโควิด-19 เรียนรู้ในวันนี้ เพื่อให้รู้ทันในอนาคต

 

1. หนังสืออะตอม...เพื่ออนาคต
ให้ความรู้พื้นฐานของพลังงานอะตอมและรังสี การนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับรังสี เช่น ถ้ายืนหน้าไมโครเวฟจะเป็นอันตรายไหม
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่: https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS002AtomsFuture.pdf
 


2. หนังสือเปิดโลกนิวเคลียร์
เจาะลึกไปที่เรื่องราวของรังสี ตั้งแต่ประวัติการค้นพบ คุณสมบัติ ประเภทของรังสี ความเกี่ยวข้องของรังสีกับชีวิตประจำวัน การนำไปใช้ประโยชน์ ไปจนถึงเรื่องของินวเคลียร์ฟิวชันที่จะเป็นพลังงานแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่: https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS014NuclearOpenWorld.pdf
 


3. หนังสือแสงซินโครตรอน...แสงไขความลับ
อธิบายถึงแสงซินโครตรอน แหล่งกำเนิด การนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำไปใช้ช่วยไขความลับในด้านต่างๆ เช่น ทางโบราณคดี ทางนิติวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์องค์ประกอบของอัญมณีและสารสำคัญในเมล็ดข้าว
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่: https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS015SynchrotronLight.pdf
 


4. หนังสือเทคโนโลยีควอนตัม
ปูพื้นฐานความรู้ในฟิสิกส์พื้นฐานและควอนตัมซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ อธิบายการนำความรู้ไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีควอนตัมทั้ง ควอนตัมคอมพิเตอร์ รหัสควอนตัม นาฬิกาอะตอม ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใ
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่: https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS010QuantumTechnology.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2