หนังสืออะตอม…เพื่ออนาคต

ให้ความรู้พื้นฐานของพลังงานอะตอมและรังสี การนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับรังสี เช่น ถ้ายืนหน้าไมโครเวฟจะเป็นอันตรายไหม

ดาวน์โหลด

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com