แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง

แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อววน.)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com