ประชุมสัญจรเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย อาจารย์ ดร.กฤษณะ ดูเพิ่มเติม

NCSAG2021 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยาครั้งที่ 11

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ​​ 1.  กลุ่มการศึกษา 2. กลุ่มวิทยาศตร์และเทคโนโลยี 3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูเพิ่มเติม

[ปิดรับ] บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม ดูเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์

หนังสือ แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ จัดทำโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ดูเพิ่มเติม