หนังสือเปิดโลกนิวเคลียร์

เจาะลึกไปที่เรื่องราวของรังสี ตั้งแต่ประวัติการค้นพบ คุณสมบัติ ประเภทของรังสี ความเกี่ยวข้องของรังสีกับชีวิตประจำวัน การนำไปใช้ประโยชน์ ไปจนถึงเรื่องของินวเคลียร์ฟิวชันที่จะเป็นพลังงานแห่งอนาคต

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com