หนังสือแสงซินโครตรอน…แสงไขความลับ

อธิบายถึงแสงซินโครตรอน แหล่งกำเนิด การนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำไปใช้ช่วยไขความลับในด้านต่างๆ เช่น ทางโบราณคดี ทางนิติวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์องค์ประกอบของอัญมณีและสารสำคัญในเมล็ดข้าว

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com