หนังสือเทคโนโลยีควอนตัม

ปูพื้นฐานความรู้ในฟิสิกส์พื้นฐานและควอนตัมซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ อธิบายการนำความรู้ไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีควอนตัมทั้ง ควอนตัมคอมพิเตอร์ รหัสควอนตัม นาฬิกาอะตอม ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com