วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนาประเด็นโจทย์วิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับต้นน้ำ (upstream system) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัย

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนาประเด็นโจทย์วิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับต้นน้ำ (upstream system) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัย สรุปผลการดำเนินโครงการ upstream system โดยเน้นประเด็นวิจัยจากคณะ นำไปสู่การพัฒนากรอบวิจัย จากประเด็นวิจัยจากคณะ และ MAP กับ KR จากแหล่งทุนภายนอกเเพื่อพัฒนา Proposal และทำ Stock Proposal ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.rru.ac.th
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com