การประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาภาคีและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบริหารจัดการระบบและกลไกนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech)

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสมฤดี แก้วคงวงษ์บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาภาคีและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบริหารจัดการระบบและกลไกนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

VDO - ประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาภาคีเครือข่ายราชภัฏด้านการบริหารจัดการระบบและกลไกนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) (7 ก.ย.66) 08.00 น. https://drive.google.com/drive/folders/1dj1x9sWYgqd1UphY9c-WjqtJjIRjqUsb?usp=drive_link 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.rru.ac.th
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007
โทรสาร 038-513090

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com