[ปิดรับ] ประกาศกรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ และ กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

ประกาศกรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร (เปิดรับข้อเสนอ ระหว่าง 10/6/2563 – 10/7/2563)

ดูรายละเอียดประกาศ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com