ประชุมสัญจรเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
โดย อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคุณนุจรี ฮีมหมัด บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วม ประชุมสัญจรเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2565

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com