มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุรพงษ์ แก่นมณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่โครงการ U2T 2564 ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ สุรพงษ์ แก่นมณี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่โครงการ U2T 2564
ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย
ติดอันดับ 1 ใน 15 โครงการจากทั่วประเทศ
ในโครงการ Top 100 U2T projects by Ent
โดยชมรมพันธกิจสัมพันธ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพ ดอนเกาะกา
ประเภท Health Care การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลของสถานการณ์การระบาดของ Covid-19”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com