การติดต่อ

MAP small

ชื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่อยู่ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000.
เบอร์ติดต่อ 038 513 090
มือถือ 087 540 4989
อีเมลล์ -
เว็ปไซต์ http://research.rru.ac.th
webboard  

หน่วยงานภายนอก

sgv

banner

nrms

nstda

logo nrct v2